Ապահովագրություն

Ընկերությունը իրականացնում է ապահովագրություն յուրաքանչյուր բեռի համար, սկսած այն պահից երբ բեռը ընդունվում է ընկերության պահեստ։ Բեռի կորստի դեպքում ընկերությունը պարտավորվում է կատարել հետվերադարձ՝ հաճախորդի կողմից նշված ինքնարժեքի(ինվոյսային արժեքի) և բեռնափոխադրման ամբողջ ընթացքի համար ծախսված գումարի չափով։ Մինչև 50․000(հիսուն հազար) դրամ ինքնարժեք ունեցող բեռների ապահովագրությունը իրականացնում է Ընկերությունը։ 50․000(հիսուն հազար) –ից 500․000(հինգ հարյուր հազար) դրամ ինքնարժեքը ունեցող բեռների դեպքում հաճախորդը պարտավորվում է վճարել իր իսկ կողմից նշված ինքնարժեքի 1% -ի չափով ապահովագրական վճար։ 500․000(հինգ հարյուր հազար) դրամը գերազանցելու դեպքում հաճախորդը պարտավորվում է վճարել իր իսկ կողմից նշված ինքնարժեքի 2% -ի չափով ապահովագրական վճար։

Գերծավալային քաշ

Ծավալային քաշը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով․ բարձրություն(սմ) x երկարություն (սմ) x լայնություն (սմ) / 6000։

Բեռնափոխադրման ժամկետները, գինը և վճարման կարգը

Բեռը Պահեստում ընդունելուց և գրանցելուց հետո Ընկերությունը կազմակերպում է Բեռի փոխադրումը։ Բեռնափոխադրման տևողությունը պահեստում ընդունվելուց մինչև ՀՀ հասնելը կատարվում է ըստ ժամանակացույցի: Մեր կեղմից հայտարարված փոխադրման ժամկետները պայմանական են և կարող են փոփոխվել՝ պայմանավորված սեզոնային ծանրաբեռնվածությամբ կամ այլ գործոններով։ Դրանց խախտման համար մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում Ալադին Էքսպրեսսը տրամադրում է միայն սեփական հայեցողությամբ՝ պայմանավորված ուշացման պատճառներով:

Ալադին Էքսպրեսսի կողմից մատուցված Ծառայության գինը որոշվում է ըստ Բեռի փաստացի և ծավալային քաշերից առավելագույնի հիման վրա: Եթե բեռի ծավալային քաշը կրկնակի անգամ գերազանցում է փաստացի քաշին, ապա հաշվարկը իրականացվում է ծավալային քաշով և տրամադրվում է զեղչ՝ 30%:

  • Իրավաբանական անձանց համար կարող են տրվել անհատական գնային սակագներ:

Ծառայության դիմաց վճարումը կատարվում է՝
ա/ Առցանց՝ Ալադին Էքսպրեսսի կայքում Հաճախորդի անձնական էջից
բ/ Բանկային փոխանցում՝ իրավաբանական անձանց համար
գ/ Idram հաշվին փոխանցման միջոցով

Օդային առաքման եղանակ՝

  • Արժեքը՝ 2000 դրամ/կգ (մինիմալ քաշ՝ 1 կգ)
  • Տևողությունը՝ 2-5 աշխատանքային օր + Մոսկվայից (մինչև Մոսկվա) դեպի այլ քաղաք վերգետյա առաքման տևողությունը

Ցամաքային առաքման եղանակ

  • Արժեքը՝ 1000 դրամ/կգ (մինիմալ քաշ՝ 4 կգ)
  • Տևողությունը՝ 5-10 աշխատանքային օր + Մոսկվայից (մինչև Մոսկվա) դեպի այլ քաղաք վերգետյա առաքման տևողությունը
  • Առաքումներն իրականացվում են մինչև պահեստ կամ մինչև հասցե։

Առաքում նշված հասցե, կամ պահեստ

ՌԴ-ում և ՀՀ-ում գործում է հասցեով առաքման ևպահեստայինծառայություն։ Երևանի տարածքում առաքման արժեքը կազմում է՝ 1000 դրամ, Գյումրիում՝ 1500 դրամ: Մոսկվայի տարածքում առաքման արժեքը կազմում է՝ 5000 դրամ, Մոսկվայից դուրս ցանկացած քաղաքում առաքման արժեքը՝ 10000 դրամ։ «Садовод» առևտրի կենտրոնից առաքման արժեքը կազմում է՝ 3000 դրամ։
Հնարավոր չէ իրականացնել առաքում, եթե առաքանիները ֆիզիկապես չեն տեղավորվում առաքումներն իրականացնող մեքենաների (մարդատար, ֆուրգոն) մեջ, կամ առաջացել է մաքսային կամ հարկային պարտավորություններ։

Մոսկվայում և ՀՀ-ում պահեստային ծառայությունը անվճար է։ Մոսկվայից դուրս՝ այլ քաղաքների պահեստներ ուղարկման դեպքում առկա է պահեստային վճար, որի արժեքը կազմում է՝ 5000 դրամ։

Գնիր իմ փոխարեն

«Գնիր իմ փոխարեն» ծառայությունը գործում է Մոսկվա քաղաքում։

Ծառայությունը գործում է երկու տարբերակով։

  • Հաճախորդը պարտավոր է նախապես կապնվել վաճառողի հետ, համոզվել ապրանքի առկայության և գնի համապատասխանության մասին։ Ծառայության արժեքը կազմում է ապրանքի արժեքի 5% տոկոսը, բայց ոչ պակաս քան 2500 դրամ։
  • Հաճախորդը տրամադրում է մեզ գնվող ապրանքի հղումը, մեր աշխատակիցը կապնվում է վաճառողի հետ, համոզվում ապրանքի առկայության և գնի համապատասխանության մասին։ Այնուհետև մոտենալով հասցե կապ է հաստատում հաճախորդի հետ և համաձայնության դեպքում իրականացնում է գնում։ Ծառայության արժեքը կազմում է ապրանքի արժեքի 10% տոկոսը, բայց ոչ պակաս քան 5000 դրամ։

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում գնված ապրանքի որակի և(կամ) տեխնիկական անսարքության համար, գնումն իրականացվում է Ձեր տրամադրած տվյալների հիման վրա(հղում, չափս, քանակ, մոդել, ապրանքի լուսանկար, հասցե, վաճառողի կոնտակտային տվյալներ և այլ մանրամասներ, որոնք կպահանջի Ընկերության աշխատակիցը)։

Պատվերը հաստատելու համար անհրաժեշտ է նախապես վճարել գնվող ապրանքի գումարը, ծառայության արժեքը և Կետ 8 - ի համաձայն առաքման վճարը։

Գնման անհնարինության դեպքում Ընկերությունը պարտավոր է հետ վերադարձնել հաճախորդին միայն՝ գնվող ապրանքի գումարը և ծառայության արժեքը։

ՈՒղղություններ եվ գներ

Ելքագրվող երկիր

Առաքվող երկիր

Առաքման ձև

Առաքման տեսակ

Առաքման ժամկետ

Առաքման գին*(Կգ)

Ռուսաստան

Հայաստան

Պահեստ

Օդային առաքում

2-5 օր

2000

Հայաստան

Ռուսաստան

Պահեստ

Օդային առաքում

2-5 օր

2000

Հայաստան

Ռուսաստան

Պահեստ

Ցամաքային առաքում

5-10 օր

1000

Ռուսաստան

Հայաստան

Պահեստ

Ցամաքային առաքում

5-10 օր

1000